TSIAHIN' NY FAHINY


VELOMA AMIN'IKAKY
(Andrianary Ratianarivo)

Veloma amin'Ikaky, veloma any amin'Ineny,
Ny hafatro izao mba ento malaky,
Ampitao, ampitao mba ho reny.

Ilay tokana hoe any ambadiky ny avo
Tsy mba mirana anie ary tsy mba miravo

Solon-tenako ho any ,ireny voloko ireny,
Aza araraka an-tany, atolory, atolory an'Ineny
Raha sendra mandroatra ny alahelon'ny fony,
Izaho, izaho tsy afa-manoatra,
Io no asaivo, io no asaivo jereny
Ny tanimboliko izay eo andrefan-tanŕna ,
Anafarako indray, io no asaivo tondrahany rano.