TSIAHIN' NY FAHINY


TIA FA TSY AFA-MANOATRA
(Andrianary Ratianarivo)

Voasakana tsy afa-miampita
Izany vetso ao anaty,
Ao anaty izao,
Ny afo miredaka hita
Kanefa ny vainy tsy ao .

Akoho kely latsaka an-kady,
Ka sendra ny zava-tsy toha,
Fa misy ery ambavahady,
Kanefa tsy sahy mamoha.

Mijaly ny foko, maniry mba hitony tsy ho lefy,
Ka mamelona toloko, ka sendra ny rano toa fefy.