TSIAHIN' NY FAHINY


MAHAIZA MANETSA RAVŔLY
(Andrianary Ratianarivo)

Eny Ravaly, hafa ny omaly,
Mahaiza manetsa Ravaly
Fa hafa ny anio sy ny omaly,
Miesora raha sarotra atoro
Ny ketsa aza asavorovoro,
Ny efa maniry navotana
Ny vao nambolena nongotana,
Aoka, aoka aza hataonao fanao
Fa fanahin-jaza ny anao.

Eny Ravaly, aza mamaly
Hafa ny omaly
Mahaiza manetsa Ravaly
Fa hafa ny anio sy ny omaly

Isika Ravaly maintimolaly
Mahaiza manetsa Ravaly
Fa hafa ny anio sy ny omaly
Isika tsy mamerin' asa,
Ny lasa dia momba ny lasa,
Tsy rehaka izany na hambo
Fa manana isika tsy tambo,
Ny masaka feno vilany,
Ny manta mitoby tsy lany

Aoka Ravaly, aza mamaly,
Mahaiza manetsa Ravaly
Fa hafa ny anio sy ny omaly,
Isika tsy manambitamby
Fa asan' izay mampitamby,
Isika tsy vonon-kiady
Kanefa raha misy mitady,
Rehefa hifanao ankaso
Isika tsy mikoso maso.