TSIAHIN' NY FAHINY


HAVAKO ANIE IZY IZAY
(Andrianary Ratianarivo)

Havako anie izy izay
Olona mamin' ny foko,
Anio sy ho mandrakizay
Tsy mainlsy ho kolokoloiko.

Havako izy izay,
Havako tokana loatra,
Ny fonay nikamba- ho iray
Manomboka ety sy any an-koatra.

Na ho inona toetran' izao,
Na ho ory, na tsy misy mpijery,
N' iza n' iza, no efa nandao,
Ho havako, izaho samy irery.