TSIAHIN' NY FAHINY


AVIA ISIKA HIFAMELA
(Andrianary Ratianarivo)

Avia isika hifamela
Ho hadinoina re ny ela,
Fa fikasana arahin' asa
No hanonerana ny lasa.

Ny zava-bita hodian-tsy hita
Tsy ho tsaroana ny hadisoana,
Ny efa lasa tsy hiverina,
Totofy tsara tsy hiverina.

Anatranaro sy atsaharo
Fa tsy fomba anie intsony,
Ny fo kirina, be lonjony
Ka soloy fitia sesehena,
Ny tsiny ‘zay saika homena.